thumb_192914_news_m

Інформаційний запит

Пропоную всім споживачам природного газу м. Кам’янске, які отримали платіжні повідомлення на підставі даних загальнобудинкових лічильників газу, зробити інформаційний запит для отримання інформації, що дозволить перевірити ваші нарахування по загальнобудинковим лічильникам.

thumb_192914_news_m

___________________________________________________________________________________________________

Керівнику Кам’янського відділення
ПАТ «Дніпропетровськгаз» Макух Г.М


Директору ТОВ «Днепропетровскгаз збут»

Соболь Т.В. м. Дніпро вул. Шевченка 2, 49044


Копія Голові НКРЕКП ВОВК Д.В.

                                                        03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Інформаційний запит.

Прощу надати мені інформацію щодо  встановлення загальнобудинкового лічильника газу та нарахування плати за газ за моєю адресою

______________________________________________________________________________________а саме:

 1. Чи встановлено межа балансової належності для моєї квартири шляхом підписання акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід’ємною частиною типового договору розподілу природного газу? Прошу надати копію з моїм підписом.
 2. Чи  укладено договір з балансоутримувачам чи управителем на встановлення загальнобудинкового лічильника на будинку  та на виконання інших робіт. Прошу надати копію договору.
 3. Чи врегульовано з представником управителя питання про зняття показань індивідуальних лічильників в присутності уповноваженої особи від мешканців будинку? Прошу надати документ засвідчення таких відносин, та яким шляхом визначена уповноважена особа.
 4. Прошу надати копію проекту на встановлений загальнобудинковий лічильник.
 5. Прошу надати копію паспорту загальнобудинкового лічильника газу.
 6. Прошу надати документи, що засвідчують відповідність загальнобудинкового лічильника метрологічним вимогам та вхідного контролю. Всі необхідні сертифікати якості та відповідності.
 7. Прошу надати акт (копію) приймання загальнобудинкового лічильника газу в експлуатацію.
 8. Прошу надати акт (копію) пломбування загальнобудинкового лічильнику газу
 9. Прошу надати документ (копію) в якому зафіксовані початкові показання загальнобудинкового лічильника газу на день початку його експлуатації.
 10. Прошу надати інформацію про кількість та перелік квартир (без надання персональної інформації про власників та зареєстрованих) в нашому будинку в яких використовується індивідуальні лічильники газу для комерційного обліку.
 11. Прошу надати документи (копії) в яких зафіксовано показання індивідуальних лічильників газу встановлених в квартирах нашого будинку в день початку експлуатації загальнобудинкового лічильника газу (без надання персональної інформації про власників та зареєстрованих).
 12. Прошу надати інформацію про кількість та перелік квартир в будинку які обліковуються за загально будинковим лічильником газу, та надати інформацію про кількість зареєстрованих мешканців за кожною квартирою (без надання персональної інформації про власників та зареєстрованих).
 13. Прошу також надати інформацію про тип газових приладів зареєстрованих в кожній квартирі, що обліковується за загально будинковим лічильником газу (без надання персональної інформації про власників та зареєстрованих).Наприклад: Квартира №1 – плита газова 4-х конфорочна, квартира№ 2 – плита газова 2-х конфорочна….
 1. Прошу надати вичерпну інформацію по розрахункам за ______________________ відповідно до постанови КМУ № 620 від  16 травня 2002 р.  (зі змінами) «Тимчасового положення  про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загально будинкового вузла обліку» обов’язкові наступні данні :

– Початкові та кінцеві показники загальнобудинкового лічильнику з підтверджуючими документами.

– Початкові та кінцеві показники кожного окремого індивідуального  лічильнику газу  по кожній квартирі з підтверджуючими документами (без надання персональної інформації про власників та зареєстрованих).

– Загальна кількість зареєстрованих в кожній квартирі, що обліковується за загально будинковим лічильником(без надання персональної інформації про власників та зареєстрованих).

– Якщо існують квартири відключені від газопостачання – інформацію з підтверджуючими документами про відсутність газопостачання (без надання персональної інформації про власників та зареєстрованих).

– Розрахунок споживання  природного газу на одного зареєстрованого та відповідно по моїй квартирі. (без надання персональної інформації про власників та зареєстрованих в інших квартирах).

Повну та обґрунтовану відповідь на даний запит прошу надати у строки, передбачені чинним законодавством України, з посиланням на підпункти, пункти та статті чинних нормативно-правових актів України на мою  поштову адресу:

______________________________________________________________________________________________________

 

Звертаю увагу на те, що запитувана мною інформація не є конфіденційною у розумінні чинного законодавства України та не порушує норми Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України про «Захист персональних даних», Закону України «Про інформацію» та інших законодавчих актів України, адже згідно аналізу норм чинного законодавства до конфіденційної інформації, зокрема, належать свідчення про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дата і місце народження, майновий стан та інші персональні дані).

Звертаю Вашу увагу також на те, що вся запитувана інформація необхідна виключно для  можливості перевірки нарахувань за спожитий газ за моєю власною адресою. Відмова у наданні запитуваної інформації призведе до неможливості контрольного розрахунку, на який я маю право відповідно до умов  Типового договору  постачання природного газу затвердженого постановою НКРЕКП № 2500 від 30.09 2015 року.

 1. Ціна, порядок обліку та оплати природного газу

4.11. Якщо Споживач не погоджується з рахунком Постачальника (не згоден із розрахованою сумою тощо) та має намір оскаржувати його, Споживач сплачує рахунок у тій частині, що ним не оспорюється.

При цьому Споживач у зручний для нього спосіб (за телефоном, визначеним на сайті Постачальника, через особистий кабінет або письмово) має звернутися до Постачальника за відповідними роз’ясненнями.

У разі отримання такого звернення Постачальник зобов’язується невідкладно та у термін, достатній для його аналізу (не перевищуючи терміни, встановлені законодавством), надати відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок Споживачу.

 Права та обов’язки Споживача

5.1. Споживач має право:

2) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

……

6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором порядку;

7) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

9) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

VІ. Права і обов’язки Постачальника

6.2. Постачальник зобов’язується:

7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

Правила постачання природного газу ( постанова НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015)

 1. Побутовий споживач має право на:

отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов’язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу;

проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;

безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 Постачальник зобов’язаний:

надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов’язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами цих Правил, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;

 1. Постачальник є відповідальним за:

несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;

 

Відповідно до ст. 212-3 Кодексу Україна про адміністративні правопорушення порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадку відмови надання вичерпної інформації щодо розрахунку за моєю адресою вимушений зробити аналогічний запит інформації через НКРЕКП м. Київ та уповноваженого по правам  людини м. Київ.

 

 

Дата ______________                                                                           Підпис____________________

Закон України Про доступ до публічної інформації http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Завантажити форму інформаційного запиту у формі текстового документу :

Інформаційний запит загальнобудинкові лічильники