182858

Відкритий лист Народним Депутатам України

Шановні Народні Депутати !

Виконуючи наказ виборців звертаюсь до Вас за допомогою законодавчого врегулювання питання організації обліку природного газу для побутових споживачів.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» ст. 2  визначено 01 січня 2018 року як граничний термін для забезпечення обліку природного газу всім споживачам природного газу. Для виконання такого надскладного завдання  (встановлення 3,7 млн. індивідуальних лічильників газу для побутових споживачів) в межах коштів передбачених тарифною складовою у ціні за природний газ, що сплачують побутові споживачі – коштів недостатньо. Як виявляється  надскладною є і завдання  встановлення індивідуальних лічильників газу у обмежений період часу ( трохи більше одного року).

З метою забезпечити виконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» НКРЕКП спираючись на  Постанову КМУ від 16 травня 2002 року №620 зі змінами та на Кодекс газорозподільних мереж (глава ІХ розд. 5)  розробило програму, що погоджує встановлення будинкових лічильників газу газорозподільними підприємствами. Встановлення загально будинкових лічильників  дійсно вирішує цілу низку проблем газорозподільних підприємств у балансуванні природного газу, та приводить у відповідність ринок газу до діючого законодавства. Але слід зауважити, що саме  побутові споживачі (громадяни України) в такий спосіб обліку природного газу залишились незахищеними, бо не враховані їх інтереси у забезпечені індивідуального обліку природного газу.

Більш того повідомляю, що з початку 2016 року діями газорозподільних підприємств за погодженням з НКРЕКП порушується Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а саме ст. 5,6,9,10 якими передбачено право співвласників приймати участь у управлінні багатоквартирним будинком та право  вирішувати питання управляння на загальних зборах мешканців. Дії газорозподільних підприємств по примусовому не узгодженому встановленню  будинкових лічильників виникли на підставі правового конфлікту між Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Постановою КМУ від 16 травня 2002 року №620 та  Кодексом газорозподільних мереж (глава ІХ розд. 5)

Дії газорозподільних підприємств по відношенню до побутових споживачів та за погодженням з НКРЕКП носять дискримінаційний характер та  передбачають колективну відповідальність мешканців будинку за обсяги спожитого газу. У багатьох містах України  встановлення загально будинкових лічильників газу викликало соціальний спротив, що не припустимо  в період неоголошеної війни та вкрай небезпечного економічного та політичного стану в Україні.

              Відсутність індивідуального обліку:

– не забезпечує об’єктивні данні для розрахунку за спожитий газ за кожною квартирою,

– не мотивує споживача для економного використання природного газу.

Знаходячись у системі колективного обліку газу споживачі змушені сплачувати за невідповідальність сусідів, за зловживання у використанні природного газу та використання природного газу не за призначенням. Так в багатьох багатоквартирних будинках де мають місце проблеми з теплопостачанням, деякі споживачі використовують природний газ з кухонної плити для обігріву приміщень, що порушують правила безпеки при використанні природного газу та значно збільшують обсяги споживання. Відсутність індивідуального обліку газу стимулює споживачів порушників до подальшого нецільового використання природного газу, що ставить під загрозу  безпеку багатоквартирних будинків. Саме індивідуальний облік спожитого газу забезпечує вирішення цілої низки проблем споживачів

Велику стурбованість споживачів викликає неможливість в разі встановлення  будинкового лічильника газу виконати контрольний розрахунок свого платежу. Для такого розрахунку споживачу потрібна інформація про споживання сусідів з лічильниками природного газу та про кількість зареєстрованих мешканців за кожною квартирою, коригуючи данні контролера показань за кожним абонентом та інше. Саме така ситуація сприяє виникненню корупційного поля з богу газорозподільного та газопостачального підприємства та  порушення прав споживача, примушення споживача приймати розрахунки газопостачального підприємства  до сплати без заперечень та перевірки.

Будинкові засоби обліку природного газу вирішують виключно проблеми газорозподільних підприємств у балансуванні витрат природного газу. Але слід зауважити що в тарифі природного газу передбачені витрати на встановлення лічильників природного газу і саме споживач сплачує встановлення засобів обліку. Тому в першу чергу слід користуватися доцільністю встановлення лічильників газу з точки зору побутового споживача. Кінцевою метою комерційного обліку природного газу має бути саме індивідуальний облік за кожним споживачем.

              Попри підтримку системи колективного обліку газу з боку НКРЕКП прошу Вас розглянути це питання на користь побутових споживачів природного газу та на захист їх законних прав та сприяти законодавчому врегулюванню  цього питання.

               Як Голова Тимчасової Депутатської комісії з питань взаємовідносин з газопостачальним та газорозподільним підприємством у м. Кам’янське я постійно спілкуюся з НКРЕКП у питаннях забезпечення обліку природного газу та можу надати своє бачення,  як можливо уникнути соціального спротиву та забезпечити вирішення цього питання у передбачені Законом терміни:

  1. Внести зміни до Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу”
Чинна редакція Редакція з урахуванням змін

Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо встановлення лічильників газу у багатоквартирних будинках»

Стаття 2. Організація роботи із запровадження комерційного
               обліку природного газу

1. Постачання природного  газу  здійснюється  за  умови  його
комерційного обліку:
1) для  населення,  що  проживає  у  квартирах  та  приватних
будинках, у яких природний газ використовується:
комплексно, у тому числі для опалення, – з 1 січня 2012 року;
для підігріву води та приготування їжі – з 1 січня 2016 року;
тільки для приготування їжі – з 1 січня 2018 року;
2) для інших споживачів – з 1 липня 2011 року.2. Введення    в    експлуатацію    новозбудованих     та/або
реконструйованих   багатоквартирних   жилих  будинків  і  об’єктів
виробничого та невиробничого призначення (промисловість,  бюджетна
сфера,  сфера соціально-побутового і культурного призначення тощо)
з системами газопостачання здійснюється лише за  наявності  вузлів
обліку природного газу. 
1. Постачання природного  газу  здійснюється  за  умови  його
комерційного обліку:
1) окремо на квартиру (приватний будинок) для  населення,  що  проживає  у  квартирах  та  приватних
будинках, у яких природний газ використовується:
комплексно, у тому числі для опалення, – з 1 січня 2012 року;
для підігріву води та приготування їжі – з 1 січня 2016 року;
тільки для приготування їжі – з 1 січня 2018 року;
3) для інших споживачів – з 1 липня 2011 року.2. Постачання природного  газу  здійснюється  за  умови  його комерційного обліку з використанням загальнобудинкового вузла обліку природного газу при необхідності  та можливості об’єднання споживачів в єдину групу та на підставі рішення загальних зборів мешканців будинку оформлених відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»3. Введення    в    експлуатацію    новозбудованих     та/або реконструйованих   багатоквартирних   жилих  будинків  і  об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість,  бюджетна сфера,  сфера соціально-побутового і культурного призначення тощо) з системами газопостачання здійснюється лише за  наявності  вузлів обліку природного газу.

Стаття 6. Обов’язки та відповідальність суб’єктів
               господарювання, що здійснюють розподіл
               природного газу на відповідній території

1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного
газу на відповідній території, зобов’язані:
1) забезпечити встановлення лічильників газу:
а) для  населення,  що  проживає  у  квартирах  та  приватних
будинках, в яких газ використовується:
комплексно, у   тому   числі  для  опалення,  –  до  1  січня
2012 року;
для підігріву  води  та  приготування  їжі  –  до   1   січня
2016 року;
тільки для приготування їжі – до 1 січня 2018 року.
У разі  невстановлення населенню у строки,  зазначені у цьому
підпункті,  лічильників газу з вини суб’єктів  господарювання,  що
здійснюють  розподіл  природного  газу  на  відповідній території,
припинення   розподілу   природного    газу    таким    споживачам
забороняється,  а  його  облік до моменту встановлення лічильників
газу здійснюється за нормами споживання,  встановленими  Кабінетом
Міністрів України;
б) для інших споживачів – до 1 липня 2011 року;
2) припинити   розподіл   природного   газу  споживачам,  які
використовують природний газ без його комерційного обліку,  у разі
відмови  таких  споживачів  від  встановлення лічильників газу,  а
саме:
а) для  населення,  що  проживає  у  квартирах  та  приватних
будинках, в яких газ використовується:
комплексно, у тому числі для опалення, – з 1 січня 2012 року;
для підігріву води та приготування їжі – з 1 січня 2016 року;
тільки для приготування їжі – з 1 січня 2018 року;
б) для інших споживачів – з 1 липня 2011 року.
2. Національна  комісія регулювання електроенергетики України
застосовує до суб’єктів  господарювання,  що  здійснюють  розподіл
природного газу на відповідній території, такі санкції:
у разі  невстановлення  вузлів  обліку природного газу та/або
неприпинення   розподілу   природного   газу    споживачам,    які
використовують  природний  газ  без  його  комерційного обліку,  –
застереження;
у разі   невжиття   суб’єктом   господарювання,   до    якого
застосовано застереження, відповідних заходів – штраф у розмірі до
25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Національна комісія регулювання електроенергетики  України
за наявності в діяльності суб’єктів господарювання,  що здійснюють
розподіл  природного  газу  на  відповідній  території,  порушень,
передбачених  цим  Законом,  видає  у  межах  своїх повноважень на
підставі акта  перевірки,  оформленого  в  установленому  порядку,
постанови про накладення штрафів за встановленою формою.
Оскарження постанов  про  накладення  штрафів  провадиться  у
судовому порядку.
Суми стягнених штрафів зараховуються  до  Державного  бюджету
України.
1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного
газу на відповідній території, зобов’язані:
1) забезпечити встановлення лічильників газу:
а) окремо на квартиру (приватний будинок) для  населення,  що  проживає  у  квартирах  та  приватних
будинках, в яких газ використовується:
комплексно, у   тому   числі  для  опалення,  –  до  1  січня 2012 року;
для підігріву  води  та  приготування  їжі  –  до   1   січня 2016 року;
тільки для приготування їжі – до 1 січня 2018 року.
У разі  невстановлення населенню у строки,  зазначені у цьому підпункті,  лічильників газу з вини суб’єктів  господарювання,  що
здійснюють  розподіл  природного  газу  на  відповідній території, припинення   розподілу   природного    газу    таким    споживачам
забороняється,  а  його  облік до моменту встановлення лічильників газу здійснюється за нормами споживання,  встановленими  Кабінетом Міністрів України;
б) для інших споживачів – до 1 липня 2011 року;
2) припинити   розподіл   природного   газу  споживачам,  які використовують природний газ без його комерційного обліку,  у разі
відмови  таких  споживачів  від  встановлення лічильників газу,  а саме:
а) окремо на квартиру (приватний будинок)  для  населення,  що  проживає  у  квартирах  та  приватних будинках, в яких газ використовується:
комплексно, у тому числі для опалення, – з 1 січня 2012 року;
для підігріву води та приготування їжі – з 1 січня 2016 року;
тільки для приготування їжі – з 1 січня 2018 року;
б) для інших споживачів – з 1 липня 2011 року.
2. Національна  комісія регулювання електроенергетики  та комунальних послуг України застосовує до суб’єктів  господарювання,  що  здійснюють  розподіл природного газу на відповідній території, такі санкції:
у разі  невстановлення  вузлів  обліку природного газу та/або
неприпинення   розподілу   природного   газу    споживачам,    які
використовують  природний  газ  без  його  комерційного обліку,  –
застереження;
у разі   невжиття   суб’єктом   господарювання,   до    якого
застосовано застереження, відповідних заходів – штраф у розмірі до
25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Національна комісія регулювання електроенергетики  та комунальних послуг України за наявності в діяльності суб’єктів господарювання,  що здійснюють
розподіл  природного  газу  на  відповідній  території,  порушень, передбачених  цим  Законом,  видає  у  межах  своїх повноважень на
підставі акта  перевірки,  оформленого  в  установленому  порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.
Оскарження постанов  про  накладення  штрафів  провадиться  у судовому порядку.
Суми стягнених штрафів зараховуються  до  Державного  бюджету України.

 

 

 

 

  1. Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанову КМУ від 16 травня 2002 року №620  відповідно до вимог Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
Чинна редакція Редакція з урахуванням змін

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 травня 2002 р. № 620 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 січня 2016 р. № 46)
4. Можливість об’єднання споживачів в єдину групу для поліпшення ведення обліку природного газу визначається схемою газопостачання.

Рішення про необхідність об’єднання споживачів в єдину групу приймає оператор газорозподільної системи.

Ініціювати встановлення будинкового вузла обліку на багатоквартирний будинок, групу багатоквартирних будинків, групу споживачів можуть як власник (власники) такого будинку (таких будинків) (квартир), так і оператор газорозподільної системи. Встановлення будинкового вузла обліку здійснюється згідно з Кодексом газорозподільних систем.

Встановлення будинкового вузла обліку, в тому числі витрати на проектування, монтаж, здійснюється за кошти сторони, яка ініціювала встановлення такого вузла обліку.

Власник (власники) будинку (будинків) (квартир), особа, відповідальна за експлуатацію будинку (будинків) (далі – експлуатаційна організація), балансоутримувач будинку (будинків) тощо та оператор газорозподільної системи зобов’язані врегулювати між собою договірні відносини щодо зняття показань будинкового вузла обліку та лічильників газу, установлених у квартирі (далі – квартирні лічильники газу) (за їх наявності), а також забезпечення можливості проведення монтажу, збереження та здійснення експлуатації будинкового вузла обліку. У разі неврегулювання зазначених питань газопостачання такому будинку, групі будинків, групі споживачів може бути припинено відповідно до законодавства.

У разі незгоди власника квартири (будинку) розраховуватися за спожитий газ за показаннями будинкового вузла обліку на будинок (групу будинків) він може встановити квартирний лічильник газу (вузол обліку) окремо на квартиру (будинок) за власні кошти.

 

4. Можливість об’єднання споживачів в єдину групу для поліпшення ведення обліку природного газу визначається схемою газопостачання.

Рішення про необхідність об’єднання споживачів в єдину групу приймає оператор газорозподільної системи.

Ініціювати встановлення будинкового вузла обліку на багатоквартирний будинок, групу багатоквартирних будинків, групу споживачів можуть як власник (власники) такого будинку (таких будинків) (квартир), так і оператор газорозподільної системи. Встановлення будинкового вузла обліку здійснюється згідно з Кодексом газорозподільних систем.

Встановлення будинкового вузла обліку, в тому числі витрати на проектування, монтаж, здійснюється за кошти сторони, яка ініціювала встановлення такого вузла обліку.

Власник (власники) будинку (будинків) (квартир), особа, відповідальна за експлуатацію будинку (будинків) (далі – експлуатаційна організація), балансоутримувач будинку (будинків) тощо та оператор газорозподільної системи зобов’язані врегулювати між собою договірні відносини щодо зняття показань будинкового вузла обліку та лічильників газу, установлених у квартирі (далі – квартирні лічильники газу) (за їх наявності), а також забезпечення можливості проведення монтажу, збереження та здійснення експлуатації будинкового вузла обліку. У разі неврегулювання зазначених питань газопостачання такому будинку, групі будинків, групі споживачів може бути припинено відповідно до законодавства.

У разі відмови балансоутримувача (управителя) на підставі Протоколу загальних зборів мешканців будинку розраховуватися за спожитий газ за показаннями будинкового вузла обліку на будинок (групу будинків) споживач має право  встановити квартирний лічильник газу (вузол обліку) окремо на квартиру (будинок) за  кошти передбачені ст. 3 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу”

 

  1. НКРЕКП внести зміни до Кодекс газорозподільних мереж відповідно до вимог Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
Чинна редакція Редакція з урахуванням змін

Кодекс газорозподільних мереж

IХ. Правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі

5. Особливості організації обліку газу в багатоквартирних будинках та гуртожитках
1. За ініціативи балансоутримувача (управителя) або Оператора ГРМ та за їх рахунок в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків (гуртожитків), мешканці яких в повному обсязі чи частково розраховуються за нормами споживання, або для цілей складання загального балансу споживання природного газу може бути організований та встановлений загальнобудинковий вузол обліку природного газу.

Балансоутримувач (управитель) не може відмовити Оператору ГРМ в організації та встановленні загальнобудинкового вузла обліку природного газу, якщо ці заходи здійснюються за рахунок Оператора ГРМ.

 

1. За ініціативи балансоутримувача (управителя) або Оператора ГРМ та за їх рахунок в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків (гуртожитків), мешканці яких в повному обсязі чи частково розраховуються за нормами споживання, або для цілей складання загального балансу споживання природного газу може бути організований та встановлений загальнобудинковий вузол обліку природного газу.

Балансоутримувач (управитель) не може відмовити Оператору ГРМ в організації та встановленні загальнобудинкового вузла обліку природного газу, якщо ці заходи здійснюються за рахунок Оператора ГРМ на підставі Рішення загальних зборів мешканців будинку оформлених відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

 

  1. НКРЕКП розробити порядок узгодження та  встановлення загально будинкових вузлів обліку виключно за згодою мешканців багатоквартирних будинків та  з дотриманням вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
  1. Передбачити в бюджеті України на 2017 рік додаткове фінансування на забезпечення встановлення індивідуальних лічильників газу побутовим споживачам, першочергово соціально незахищеним верствам населення (пенсіонери та інші пільгові категорії населення). Всім споживачам що звертаються за соціальною допомогою у сплаті за комунальні послуги ( а саме природний газ) – встановити індивідуальний лічильник газу за кошти державного бюджету України, що забезпечить зменшення витрат на комунальні послуги, та як наслідок зменшення державних субсидій на компенсацію витрат за спожитий природний газ.
  2. КМУ рекомендувати всім міським  та обласним радам ( що мають проблеми організації обліку в багатоквартирних будинках в межах міста, області) передбачити в бюджетах на 2017 рік мінімально необхідні видатки для забезпечення індивідуального обліку природного газу для споживачів пільгових категорій.
  3. НКРЕКП та відповідним міністерствам з метою зменшення фінансового навантаження на бюджет України та місцеві бюджети на встановлення індивідуальних лічильників газу  у 2017 році розробити Програму спільного фінансування  для термінового встановлення ( лічильник за кошти споживача, проектування та встановлення лічильника газу в помешканні побутового споживача за кошти передбаченні тарифною складовою на встановлення лічильників)
  4. НКРЕКП та Міністерству енергетики та вугільної промисловості України розробити Програму для мотивації споживачів на встановлення індивідуального лічильника за власні кошти (наприклад : сплачені кошти на  придбання та встановлення індивідуального лічильника газу відносяться на особовий рахунок споживача та підлягають поверненню споживачу шляхом пропорційного зменшення оплати рівними частинами на протязі 5-10 років за умовами сумлінної сплати використаних обсягів природного газу за вказаний період)
  5. Спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України включити до Урядової програми допомоги населенню часткове відшкодування коштів населення при залученні кредитних коштів на придбання та встановлення індивідуальних лічильників газу.

Прошу Вас сприяти вирішенню  цього питання на користь побутових споживачів .

Дякую за співпрацю.

З повагою,  депутат Кам’янської міської ради VII скликання,  Іванченко Андрій Григорович