Посилання

gaz

Керівнику Дніпродзержинського управління газового господарства

ПАТ «Дніпропетровськгаз»    Макух Г.М

Керівнику  КП «Управляюча компанія

по обслуговуванню житлового фонду» м Кам’янське

Маханько Дмитру Анатолійовичу

Копія

Голові Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики  та комунальних послуг

ВОВК ДМИТРУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ

                                                               Від мешканців ________________________

                                                                                         Адреса________________________________________

Телефон_____________________________

 

Заява.

 

Ми мешканці багатоквартирного будинку _____________________________

повідомляємо Вас, що всі  ми є співвласниками спільного майна нашого багатоквартирного будинку та наші права  регулюються Конституцією України, Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» іншими законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері власності у багатоквартирних будинках.

Згідно статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» п. 4 «Співвласник має право вільного доступу до технічної документації на багатоквартирний будинок.»

Згідно статті 6 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» п1. 2 «Співвласники мають право: брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через представника»  та п 1.5 «ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) зборів співвласників, листками опитування, робити з них копії;»

Згідно статті 9 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» «1. Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками. За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції – об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку).»

Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників

  1. Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку утворено об’єднання співвласників, проведення зборів співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно із законом, що регулює діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
  2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:….. 4) визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним будинком; 5) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;
  3. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку
  4. Рішення зборів співвласників оформляєтьсяпротоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування (“за”, “проти”, “утримався”), за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

 На підставі вище вказаних статей Закону України повідомляємо  керівництво   КП «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» м Кам’янське, що договірними відносинами не передбачено право управляючого надавати згоду про встановлення будь якого обладнання  на багатоквартирний будинок (в тому числі і лічильників газу) без попереднього узгодження дій на загальних зборах співвласників. Згода на встановлення будь-якого обладнання на будинок надається виключно на підставі протоколу рішення загальних зборів.

 На підставі вище вказаних статей Закону України повідомляємо     ПАТ «Дніпропетровськгаз» про відсутність документації, що погоджує  (чи не погоджує) будь які дії зі встановлення загально будинкового лічильника природного газу на наш будинок. Застерігаємо Вас від вчинення протиправних будь-яких дій  з об’єктами спільної власності без погодження на загальних зборах.

Повідомляємо НКРЕКП та ПАТ «Дніпропетровськгаз» про рішення сесії Кам’янської міської ради від 16.12.2016 року№ 610-12/VII «Про упорядкування питань щодо встановлення будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу»:

2.Визнати будь-які погодження документації на реконструкцію систем газопостачання, об’єкт якої є виключно або в тому числі монтаж будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу або будь-яких конструкцій або їх елементів, призначених для встановлення будинкових (загальнобудинкових)   вузлів  обліку  природного  газу ,  здійснені  будь  яким

підприємством до прийняття даного рішення, нікчемними, неправомочними та такими, що не підлягають виконанню, у зв’язку із відсутністю повноважень у цих підприємств.

  1. Вказати публічному акціонерному товариству «Дніпропетровськгаз» на недопустимість здійснення реконструкції систем газопостачання, об’єктом якої є виключно або в тому числі монтаж будь-яких будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу або будь-яких конструкцій або їх елементів, призначених для встановлення будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу, без попереднього прийняття відповідного рішення з вказаного питання співвласниками багатоквартирних будинків у порядку, передбаченому ст.10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Отже якщо газорозподільне підприємство має намір встановлення загальнобудинкового лічильника газорозподільному підприємству доцільно звернутися письмово до мешканців будинку та до КПКМР ««Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» з ініціативою про проведення загальних зборів мешканців нашого будинку.

В разі позитивного рішення про встановлення будинкового лічильника газу в нашому будинку виконання робіт можливе лише при виконанні всіх умов діючого законодавства а саме:

  • Заключити договір з управляючою компанію (чи іншим балансоутримувачем ) будинку  про  виконання безкоштовних робіт по встановленню газового обладнання  та  будинкових лічильників газу  (чи інші роботи) за нашою адресою,
  • Попереднє надання ПАТ «Дніпропетровськгаз» проектної документації на виконання робіт зі встановлення будинкового лічильника газу ( чи інші роботи) по нашому будинку
  • Надання висновків експертизи щодо наданного проекту встановлення будинкового лічильника газу (чи інші роботи)
  • Надання паспорту будинкового лічильника природного газу та інформацію про проходження повірки лічильника ( чи іншого обладнання)
  • Надання документів, що свідчать про письмове попередження кожного власника квартири (споживача газу) в багатоповерховому будинку про дату та час встановлення загально будинкового лічильника газу ( чи інших робіт), що призведе до тимчасового припинення газопостачання, та можливу необхідність присутності споживача в разі відновлення газопостачання та перевірки  газопроводу на щільність. 

Нагадуємо, що газорозподільне підприємство ПАТ «Дніпропетровськгаз» має можливість та обов’язок забезпечити облік природного газу відповідно до Закону України « Про забезпечення комерційного обліку природного газу» всім споживачам  природного газу до 01 січня 2018 року. Ми, мешканці, нашого багатоквартирного будинку висловлюємо згоду на встановлення індивідуальних лічильників в  наших квартирах за кошти газорозподільного підприємства та будемо всіляко сприяти терміновому забезпеченню кожної квартири індивідуальним приладом обліку природного газу. 

             НКРЕКП просимо проконтролювати дотримання законодавства  з боку газорозподільного підприємства  ПАТ «Дніпропетровськгаз» в частині Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та іншого чинного законодавства.

Просимо  НКРЕКП сприяти  виконанню вимог  Закону України « Про забезпечення комерційного обліку природного газу» з боку газорозподільного підприємства шляхом встановлення індивідуальних лічильників у квартирах мешканців нашого будинку або інших лічильників газу виключно за згодою  співвласників будинку на загальних зборах та с суворим дотриманням чинного законодавства з наданням співвласникам  будинку  повного переліку технічних та договірних документів. На теперішній час з проханням провести збори мешканців будинку з метою визначення засобів обліку природного газу до нас ніхто не звертався.

 

Відповідь прошу надати в терміни передбачений законодавством письмово на адресу______________________________________________________

 

З повагою,____________________________________

Дата_____________                                                   Підпис________________________

 

Оригінал документа в текстовому форматі можна завантажити